Kategorie

Kontakt

Centrum Zaopatrzenia Stomatologii Facedental
Tomasz Ciszewski

ul. 3-go Maja 28, lok. 11,
08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

Tel: 508 187 257
E-mail: sklep@facedental.pl
NIP: 8241376107

Bowie Dick Test

szt.
Cena netto: 9,67 zł 11,90 zł

BOWIE DICK pakiet testowy

Bowie Dick test przeznaczony jest do autoklawów wyposażonych w system próżniowy. Ma na celu ukazanie skuteczności usunięcia z komory sterylizatora gazów skondensowanych, przetestowania szczelności, jak również zdolności penetracji parą poszczególnych wsadów. Arkusz Bowie Dick wczesnego ostrzegania wykrywa już pierwsze objawy nieprawidłowości pracy sterylizatora. Pakiet testowy Bowie Dick marki STERIM wykonany jest w ten sposób, że karta z testem umieszczona jest pomiędzy arkuszami specjalnego papieru, arkusza z laminacją oraz pianki, które tworzą szczególnie krytyczne warunki sterylizacji.Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pole do wpisania informacjiewidencyjnej. Test powinien być wykonywany codziennie, przed rozpoczęciem rutynowej pracy sterylizatora. Cykl przeprowadza się w pustej komorze w celu jej przygotowania do pracy i wychwycenia jakichkolwiek gazów skondensowanych, które mogą znajdować się w przewodach instalacji urządzenia.Wynik testu jest natychmiastowy i łatwy w interpretacji - zmiana koloru wskaźnika z żółtego na czarny. Substancje chemiczne zawarte w pakiecie są pozbawione ołowiu i całkowicie bezpieczne dla środowiska.Informacje na teście umieszczone są w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim. W celu dodatkowego zabezpieczenia pojedynczy pakiet umieszczony jest w woreczku foliowym zamykanym strunowo.

Sposób użycia i odczyt wyników:

  • Pakiet testowy należy umieścić w wygrzanej, pustej komorze sterylizatora i przeprowadzić cykl sterylizacji trwający 3,5-4 min w temp. 134°C.
  • Po zakończonym procesie sterylizacji należy wyjąć pakiet ze sterylizatora, po uzyskaniu przez pakiet temperatury pokojowej pozwalającej na jego bezpieczne otwarcie, należy odczytać wynik testu.
  • Arkusz testowy i wskaźnik na etykiecie zewnętrznej, po prawidłowo przeprowadzonym procesie, powinien zmienić kolor z żółtego na czarny.

Obszary zastosowania:

  • Sterylizatory parowe różnych typów z programem Bowie-Dick

Opakowanie: 1 szt.

Źródło informacji: PSSE Białystok

Nowe wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji

Kontrola sprawności sterylizatora parowego:

Przed rozpoczęciem pierwszego w danym dniu roboczego cyklu sterylizacji parowej i po każdej naprawie, wykonuje się testy sprawności technicznej urządzenia według zaleceń jego wytwórcy, a w przypadku braku zaleceń, według aktualnie obowiązujących norm polskich. Test Bowie-Dicka - w sterylizatorach z próżnią wstępną wyposażonych w specjalny program testowy Bowie-Dicka temperatura 134° C; czas 3,5 min.

Użyć wskaźnik typu 2 lub inny równoważny system elektroniczny zgodny z normami

 

Test Bowie-Dicka NIE powinien być stosowany:

W sterylizatorach z odpowietrzaniem grawitacyjnym i innych urządzeniach nie posiadających programu do wykonania testu Bowie-Dicka i automatycznej rejestracji parametrów procesu.

Takie sterylizatory powinny być zastąpione urządzeniami spełniającymi normy polskie i międzynarodowe, chyba że wytwórca sterylizatora wskazuje program równoważny z programem Bowie-Dicka i jego zgodność normatywną.