Kategorie

Kontakt

Centrum Zaopatrzenia Stomatologii Facedental
Tomasz Ciszewski

ul. 3-go Maja 28, lok. 11,
08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

Tel: 508 187 257
E-mail: sklep@facedental.pl
NIP: 8241376107

Pistolet do kompiul

Producent: Pol-Intech
Dostępność:
szt.
Cena netto: 28,70 zł 31,00 zł

Pistolet do materiałów w kompiulach (cavifilach), umożliwia ich szybką, pewną aplikację.

- przeznaczony do materiałów np. Twinky Star, Dyract XP, SDR.

- Pi­sto­let mo­że być ste­ry­li­zo­wa­ny w au­to­kla­wie w 124 st. C lub przy uży­ciu spe­cjal­nych pre­pa­ra­tów w pro­ce­sie ste­ry­li­za­cji che­micz­nej (zgod­nie z in­struk­cją pro­ducen­ta da­ne­go pre­pa­ra­tu).

 
Opakowanie: 1 szt.