Kategorie

Kontakt

Centrum Zaopatrzenia Stomatologii Facedental
Tomasz Ciszewski

ul. 3-go Maja 28, lok. 11,
08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

Tel: 508 187 257
E-mail: sklep@facedental.pl
NIP: 8241376107

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów e-sklepu, które wykorzystywane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku, dostawy lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego FACEDENTAL jest Tomasz Ciszewski, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający: adres wykonywania działalności: ul. 3-go Maja 28, lok. 11, 08-110 Siedlce, NIP 8241376107, REGON 147289908, - zwany dalej „Administratorem”.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; tzn. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu.
1.5. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
1.6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Stomatologicznym Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
1.7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 
2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
2.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, a niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego FACEDENTAL.
2.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
2.3. Dostęp do Konta jest mozliwy po podaniu indywidualnego loginu i hasła.