Kategorie

Kontakt

Centrum Zaopatrzenia Stomatologii Facedental
Tomasz Ciszewski

ul. 3-go Maja 28, lok. 11,
08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

Tel: 508 187 257
E-mail: sklep@facedental.pl
NIP: 8241376107

Regulamin

Sklep Internetowy:
Sklep stomatologiczny
, działający pod adresem www.sklep-stomatologiczny.eu prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 
Sprzedawca:
Centrum Zaopatrzenia Stomatologii Facedental Tomasz Ciszewski
ul. 3-go Maja 28, lok. 11; 08-110 Siedlce, NIP: 824-137-61-07
Tel. 508 187 257
e-mail: sklep@facedental.pl

Użytkownik:
Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu.

Klient:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.
Klient indywidualny – konsument w rozumieniu art. 22 1 k.c. czyli osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta:
Konto użytkownika - zbiór danych podawanych przez Klienta przy rejestracji konta, które wykorzystywane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku, dostawy i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Towar:
Rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Zamówienie:
Oświadczenie woli Klienta.
W chwili zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Wiadomość zawiera numer zamówienia, listę wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, adres docelowy.

Kodeks cywilny:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93.).

Ustawa o prawach konsumenta:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204.).

WARUNKI OGÓLNE:
 
Przedmiotem sprzedaży detalicznej są artykuły branży stomatologicznej i protetycznej dostępne w sklepie internetowym w chwili składania zamówienia. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

Cena:
a) Wartość Towaru wskazana na stronie Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
b) Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego Towaru.
c) Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.

Dostępności towaru:
a) O dostępności towarów informuje wskaźnik znajdujący się w oknie każdego z towarów.
b) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest niezwłocznie informowany tel. lub e-mailem. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

Formy złożenia zamówienia:
a) poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto lub bez jego zakładania),
b) wysyłając wiadomość e-mail pod adres: sklep@facedental.pl ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianym Towarze oraz danych osoby zamawiającej (Klienta).

Formy i termin płatności:

a) osoba fizyczna:
- płatność przelewem,
- kurierowi przy odbiorze, (zamówienia do kwoty 500,00 zł.)
- płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
*Przelewy24 - prowizję pokrywa sprzedający.

b) osoba prowadząca działalność, podmiot gospodarczy:
- kurierowi przy odbiorze, (zamówienia do kwoty 1000,00 zł.)
- płatność przelewem,
- płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
*Przelewy24 - prowizję pokrywa sprzedający.
Płatność przelewem, odroczony termin płatności (7 dni) - dla stałych klientów.
Płatność przelewem, odroczony termin płatności (14 dni) - jednostki budżetowe, szkoły, przedszkola.

Czas realizacji zamówienia:
  Sklep Internetowy dąży do wysłania towaru w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Termin ten może ulec wydłużeniu do 2-3 dni roboczych w przypadku dużej liczby zamówień lub innych czynników niezależnych.

Koszt wysyłki:
Koszty wysyłki są zależne od kwoty zamówienia i sposobu dostawy:
 
Przelew tradycyjny/Przelewy24 - 15,00 zł
Pobranie, płatność kurierowi przy odbiorze -18,00 zł

Darmowa dostawa - zamówienie od 300,00 zł.
*dotyczy zamówień o wadze do 20,00 kg

Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu:
a) klient powinien żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.
b) jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towaru zaproponowany na stronie sklepu, ma prawo kierować swe roszczenia do Sprzedawcy. Nawet wtedy, gdy do uszkodzenia przesyłki doszło z winy profesjonalnego przewoźnika, któremu powierzył dostawę.

Gwarancja na zakupione towary:
a) W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może skorzystać z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.
  b) W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej.
c) W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: sklep@facedental.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.
d) Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu, paragon, faktura lub jakikolwiek dowód zawarcia transakcji.
e) Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się klienta ze stanowiskiem Sprzedawcy.
f) W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca koszty odesłania reklamowanego Towaru.
 
Odstąpienie od umowy:
a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", (Dz.U. 2014 poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z kupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki oraz bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie czternastu dni. Wzór oświadczenia - informacje/prawod odstąpienia od umowy.
b) Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
c) Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
d)Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
e) Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.