Kategorie

Kontakt

Centrum Zaopatrzenia Stomatologii Facedental
Tomasz Ciszewski

ul. 3-go Maja 28, lok. 11,
08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

Tel: 508 187 257
E-mail: sklep@facedental.pl
NIP: 8241376107

Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy:

a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", (Dz.U. 2014 poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z kupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki oraz bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie czternastu dni.
b) Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
c) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:


......................................................                                                                                dn. .............................         
......................................................
......................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                                          Sprzedawca
                                                                                                                          Centrum Zaopatrzenia Stomatologii
                                                                                                                          FACEDENTAL Tomasz Ciszewski
                                                                                                                          ul. 3-go Maja 28 lok. 11         
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                        
                                        OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ............................................. zawartej dnia ................................................. dotyczącej zakupu towaru ..................................... …………………………………………….............................. .

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             ...........................     
                                                                                                                                                              podpis konsumenta